Agencja pełna reklam

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk jako lider w zgłaszaniu patentów.

Mając na uwadze oczekiwania przemysłu i biznesu, naukowcy Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk od lat współpracują z różnymi firmami, które korzystają z osiągnięć i patentów placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk zatrudnia świetnych ekspertów i naukowców, którzy co roku zgłaszają mnóstwo wynalazków i patentów do Urzędu Patentowego, nie tylko w Polsce. Warto podkreślić, że to właśnie Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk został wyróżniony przez brytyjski Urząd Patentowy patentem na „kapsułki z hydrofoliowym rdzeniem i polimerową otoczką i sposób ich wytwarzania”. Na stronie http://ichf.pong.pl/ dowiesz się, że IChF PAN jest liderem, jeśli chodzi o patentowanie swoich wynalazków, które są chętnie kupowane i wdrażane przez różne branże.IChF PONG
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

8 wpis

4 wpisy

13 wpis

1 wpis

0 wpisów

0 wpisów